Persondatapolitik

Nedenstående persondatapolitik gør sig gældende ved brug af E. Eberhardts hjemmeside og nyhedstjenester.

1. Indledning

I det følgende kan du læse E. Eberhardt ApS’ (i det følgende benævnt “E. Eberhardt”) politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på E. Eberhardts hjemmeside og tilmelder dig vores nyhedstjenester (elektronisk post).

Når du færdes på E. Eberhardts hjemmeside eller tilmelder dig E. Eberhardts nyhedstjenester, er vilkårene i denne persondatapolitik gældende. Når du færdes på hjemmesiden, er E. Eberhardts cookiepolitik desuden gældende.

Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte E. Eberhardts hjemmeside eller nyhedstjenester.

E. Eberhardt værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

E. Eberhardt betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

E. Eberhardt ApS
Baldersbuen 15A
DK-2640 Hedehusene
Telefon: 45 89 33 66
E-mail: info@eeberhardt.dk
CVR-nr.: 21136948

2. E. Eberhardts indsamling af dine personoplysninger

E. Eberhardts behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertilhørende bekendtgørelser. E. Eberhardt gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som E. Eberhardt ikke længere har noget grundlag for at behandle.

Når du benytter dig af vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedstjenester forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet, at kunne sende dig de relevante nyhedsbreve mv. E. Eberhardt indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på E. Eberhardts hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden samt tilmelding til vores nyhedstjenester.

3. Oplysninger der indsamles

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger:

  • Hvilke sider du har besøgt og hvornår – dit “elektroniske spor”
  • Din IP-adresse
  • Din geografiske placering
  • Hvilken browser du anvender

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookiepolitik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid finde cookiepolitikken frit tilgængelig på E. Eberhardts hjemmeside, og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores cookiepolitik, når du klikker dig ind på vores hjemmeside.

For at kunne levere vores nyhedstjenester til dig behandler E. Eberhardt ligeledes følgende personoplysninger om dig:

  • Navn
  • E-mailadresse
  • Firma/arbejdsplads
  • Adresse

4. Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode

E. Eberhardt indsamler dine kontaktoplysninger og firma/arbejdsplads i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjeneste for at kunne gennemføre din tilmelding og levere relevante nyhedsbreve og markedsføring via elektronisk post, jf. markedsføringslovens § 2, stk. 1, nr. 15 herunder sms, mms og e-mail til dig.

Personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende elektronisk post til dig, herunder nyhedsbreve og anden relevant markedsføring vedrørende invitationer til vores seminarer samt faglige informationer og erfaringer.

E. Eberhardt opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt E. Eberhardt nyhedstjeneste. Hvis du framelder dig denne tjeneste igen, har E. Eberhardt pligt til at slette dine personoplysninger inden for 30 dage.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom.

I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din tilstedeværelse på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

6 Brug af databehandlere

Ovennævnte personoplysninger overlades til de databehandlere, som er tilknyttet E. Eberhardt. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra E. Eberhardt og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som E. Eberhardt selv.

7. Sikkerhed omkring dine personoplysninger

E. Eberhardt behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Der tages regelmæssigt back-up af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.

8. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger E. Eberhardt behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos E. Eberhardt. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til E. Eberhardt ved at skrive til denne e-mailadresse: info@eeberhardt.dk. Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

I forhold til det/de samtykke(r) du har givet E. Eberhardt i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten, kan du altid tilbagekalde dette/disse pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene.

Hvis du har spørgsmål i forhold til E. Eberhardt behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte E. Eberhardt på ovennævnte e-mailadresse.

Procesoptimering?

Hvad enten det drejer sig om niveaumåling, flowmåling eller eksempelvis trykmåling, så har vi en løsning til netop din applikation.

Spørg vores tekniske eksperter

Salgsforespørgsler?

Vi leverer instrumenteringsløsninger gennem innovativ rådgivning og effektiv service med formålet at skabe merværdi for vores kunder.

Spørg via kontaktformular

Følg os på LinkedIn

Vil du følge med i det nyeste om niveaumåling, flowmåling eller trykmåling til overvågning og optimering af processer?

Følg os på LinkedIn

Få den nyeste viden om procesinstrumentering – følg os på LinkedIn