TOC-måling i væsker

E. Eberhardt ApS har mere end 10 års erfaring med TOC-måling, herunder validering og service.

Måleprincippet er det kendte, der er baseret på, at vand belyses med ultraviolet (UV) lys. Vandets ledningsevne måles før og efter UV-bestråling. Forskellen i ledningsevnen før og efter UV-bestrålingen er et udtryk for TOC-værdien.

Ved at anvende denne målemetode, opnås en kontinuerlig måling af TOC og anvendelse af reagenter og bæregasser undgås.

TOC-måleren HT-110 fra Horiba skal kun serviceres en gang årligt og er dermed billig i drift.

Kontinuerlig måling af Total Organic Carbon (TOC) i Purified Water (PW), Water for Injection (WFI) og Highly Purified Water (HPW). Kan også anvendes til måling af TOC på vand der anvendes i halvlederproduktion.

Opfylder: United States Pharmacopeia <643>, den europæiske EP 2.2.44 og den japanske JP.


Tekniske highlights:

  • TOC-måleren er en kompakt enhed i et aflukket metalskab, som kan monteres på væg, stander eller placeres på bord.
  • Måleområde: 0 – 1000 ppbC
  • Analogudgang: 4 – 20 mA
  • Relæudgange: 2
  • Tryk: 0,3 – 5 barg
  • Forsyningsspænding: 100 – 240 V AC

Downloads: