TOC-måling i væsker

E. Eberhardt ApS har mere end 10 års erfaring med TOC-måling, herunder validering og service.

Måleprincippet er det kendte, der er baseret på, at vand belyses med ultraviolet (UV) lys. Vandets ledningsevne måles før og efter UV-bestråling. Forskellen i ledningsevnen før og efter UV-bestrålingen er et udtryk for TOC-værdien.

Ved at anvende denne målemetode, opnås en kontinuerlig måling af TOC og anvendelse af reagenter og bæregasser undgås.

TOC-måleren HT-110 fra Horiba skal kun serviceres en gang årligt og er dermed billig i drift.

Kontinuerlig måling af Total Organic Carbon (TOC) i Purified Water (PW), Water for Injection (WFI) og Highly Purified Water (HPW). Kan også anvendes til måling af TOC på vand der anvendes i halvlederproduktion.

Opfylder: United States Pharmacopeia <643>, den europæiske EP 2.2.44 og den japanske JP.


Tekniske highlights:

  • TOC-måleren er en kompakt enhed i et aflukket metalskab, som kan monteres på væg, stander eller placeres på bord.
  • Måleområde: 0 – 1000 ppbC
  • Analogudgang: 4 – 20 mA
  • Relæudgange: 2
  • Tryk: 0,3 – 5 barg
  • Forsyningsspænding: 100 – 240 V AC

Downloads:

Spørg os om procesinstrumentering

Med udvikling af mere komplekse applikationer stiger kravene til måleinstrumenter til overvågning og optimering af processer. Uanset om det drejer sig om niveaumåling, flowmåling, trykmåling eller et af vores mange andre områder – så kan vi vejlede dig i forhold til netop dit behov.

Kontakt os og lad os tale om procesinstrumentering i din applikation.

Steen Rasmussen

Steen Rasmussen

Salg
E-mail: sr@ee.dk
Telefon: 45 99 33 66

Jonas Reither

Jonas Reither

Salg og teknik
E-mail: jr@ee.dk
Telefon: 45 99 33 62

Kristian T. Rasmussen

Kristian T. Rasmussen

Salg
E-mail: kr@ee.dk
Telefon: 45 99 33 63

Søren Agerbæk

Søren Agerbæk

Salg
E-mail: sa@ee.dk
Telefon: 45 99 33 64

Få den nyeste viden om procesinstrumentering – følg os på LinkedIn