Differentialtryk, V-cone-flowmåler til damp

Type ICM V-Cone (DN15 til 3.000) flowmåler er designet til at måle volumenstrømmen af væsker, damp og gasser i henhold til differentialtrykprincipperne. Med et konisk element (kegle) placeret i midten af røret, hvor gennemstrømningen ønskes målt, måles trykket før og efter elementet. Da der ved flow dannes et undertryk bag elementet (keglen) som er afhængigt af gennemstrømningen, kan man ved sammenligning af de to trykværdier (differentialtrykket) beregne flowet.

Flowmålerne kan anvendes i en bred vifte af applikationer: Damp, gasser, slam og væsker etc.


Tekniske highlights:

  • Høj nøjagtighed: ±0,5% af den målte værdi er opnåeligt.
  • Minimale krav til ind- og udløb.
  • Lavt tryktab (sammenlignet med dyse plade af samme β).
  • Medietemperatur op til 700 °C.
  • Tryk op til 420 bar.
  • Selvrensende – på grund af formen bag på keglen dannes et partielt vacuum, hvorved man undgår slid på elementet.

Downloads: