Termiske masseflowmålere til gasser

Bypass udførsel (kappilarrør)

I den termiske masseflowmåler efter bypass princippet deler flowet sig i to interne rørsystemer. Hovedflowet går lige igennem målehuset, mens en del flowet ledes fra i en kappilar flowsensor. Med et godt laminart flow er dette flow konstant.

Følerkonstruktionen består af et rustfrit stålkapillarrør med to Platinum-modstandstemperaturdetektorer (PRTD) i form af spoler viklet omkring ydersiden af røret. Disse to identiske PRTD-spoler har en konstant og ensartet mængde strøm igennem sig og er dermed opvarmet.

Når der ikke er flow gennem røret opvarmes begge spoler ligeligt og dermed har det samme signal på begge PRTD. Når der kommer flow begynder varmen at blive overført fra den første vikling til den anden vikling, jo større flow jo mere varme bliver overført. Dette skaber en temperaturforskel mellem de to PRTD-spoler og frembringer en forskel mellem målingerne, som er direkte proportional med forskellen mellem de to temperaturer, og er direkte proportional med flowet. Denne forskel i signalerne fra de to spoler registreres i elektronikken og bruges til at skabe et udgangssignal.

Varmen transporteres fra den første vikling til den anden vikling af de faktiske molekyler af gas, der passerer gennem røret. Denne type flowmåler måler direkte massestrømmen af gas og er uafhængig af temperatur og tryk.

Det er ikke nødvendigt med temperatur og trykmålinger eller kvadratrodsuddragning.

Termiske masseflowmålere kan have indbygget PID-regulator og tilhørende flowreguleringsventil.

Spørg os om procesinstrumentering

Med udvikling af mere komplekse applikationer stiger kravene til måleinstrumenter til overvågning og optimering af processer. Uanset om det drejer sig om niveaumåling, flowmåling, trykmåling eller et af vores mange andre områder – så kan vi vejlede dig i forhold til netop dit behov.

Kontakt os og lad os tale om procesinstrumentering i din applikation.

Steen Rasmussen

Steen Rasmussen

Salg
E-mail: sr@ee.dk
Telefon: 45 99 33 66

Jonas Reither

Jonas Reither

Salg og teknik
E-mail: jr@ee.dk
Telefon: 45 99 33 62

Kristian T. Rasmussen

Kristian T. Rasmussen

Salg
E-mail: kr@ee.dk
Telefon: 45 99 33 63

Søren Agerbæk

Søren Agerbæk

Salg
E-mail: sa@ee.dk
Telefon: 45 99 33 64

Få den nyeste viden om procesinstrumentering – følg os på LinkedIn