Kapacitive niveautransmittere til faste stoffer

Kapacitive niveautransmittere er en ideel løsning til måling af ledende eller ikke-ledende væsker. Instrumentets probe og referencesonden (som kan være enten metalvæggen på tanken eller installeret separat) fungerer som modstående plader af en kondensator. Mellem pladerne på denne kondensator erstattes luften med et medium med større dielektrisk konstant end luften under påfyldning af tanken, og kapacitansen ændres derfor direkte proportionalt med niveauet. Det indbyggede elektroniske kredsløb måler kapacitansforskellen og konverterer det til et udgangssignal, der er proportional med niveauet.

Anvendes til faste medier med en relativ dielectricitetskonstant større end 2.


Tekniske highlights:

  • Sensorlængde: 1..20 meter.
  • Sensormateriale: Stål, AISI 316.
  • Isoleringsmateriale: PE.
  • Procestilslutning: Gevind.
  • Procestemperatur: -25..80ºC.
  • Udgang: 4..20 mA.
  • Forsyning: 12..30 V DC.

Downloads:

Spørg os om procesinstrumentering

Med udvikling af mere komplekse applikationer stiger kravene til måleinstrumenter til overvågning og optimering af processer. Uanset om det drejer sig om niveaumåling, flowmåling, trykmåling eller et af vores mange andre områder – så kan vi vejlede dig i forhold til netop dit behov.

Kontakt os og lad os tale om procesinstrumentering i din applikation.

Steen Rasmussen

Steen Rasmussen

Salg
E-mail: sr@ee.dk
Telefon: 45 99 33 66

Jonas Reither

Jonas Reither

Salg og teknik
E-mail: jr@ee.dk
Telefon: 45 99 33 62

Kristian T. Rasmussen

Kristian T. Rasmussen

Salg
E-mail: kr@ee.dk
Telefon: 45 99 33 63

Søren Agerbæk

Søren Agerbæk

Salg
E-mail: sa@ee.dk
Telefon: 45 99 33 64

Få den nyeste viden om procesinstrumentering – følg os på LinkedIn