Kapacitiv niveaumåling

Beskrivelse

KAPACITIV NIVEAUMÅLING

Kapacitive niveau-transmittere er en ideel løsning til måling af ledende eller ikke-ledende væsker. Instrumentets probe og referencesonden (som kan være enten metalvæggen på tanken eller installeret separat) fungerer som modstående plader af en kondensator. Mellem pladerne på denne kondensator erstattes luften med et medium med større dielektrisk konstant end luften under påfyldning af tanken, og kapacitansen ændres derfor direkte proportionalt med niveauet. Det indbyggede elektroniske kredsløb måler kapacitansforskellen og konverterer det til et udgangssignal, der er proportional med niveauet.

Anvendes til faste medier med en relativ dielectricitetskonstant større end 2.

Tekniske data

  • Sensorlængde: 1..20 meter
  • Sensormateriale: Stål, AISI 316
  • Isoleringsmateriale: PE
  • Procestilslutning: Gevind
  • Procestemperatur: -25..80ºC
  • Udgang: 4..20 mA
  • Forsyning: 12..30 V DC
Se datablad og manual under fanen download eller kontakt os for mere information.

Download PDF

Datablad: NivoCAP data sheet – cbr2s15a0602b

Manual: NivoCAP Manual – cbr2052a0600p_05

Go to Top