Papirløse skrivere

Den viste VM7000A er en papirløs skriver, som viser de målte data på LCD-skærmen i realtid og gemmer data på SD-hukommelseskortet. Indgange for eksempelvis termoelement, DC-spænding/strøm osv. kan vælges for hver kanal (enten 3, 6, 9 eller op til 12 kanaler er tilgængelige afhængig af valgt model). Data som er gemt på SD-hukommelseskortet, kan regenereres på skærmen og ved hjælp af den medfølgende software kan data ligeledes fremstilles på en pc-skærm. De data som er gemmes i CSV-format, kan læses direkte i et regneark som Excel, hvilket letter behandlingen på en pc.

Papirløse skrivere findes, ud over den her viste, i forskellige størrelser og varianter. Men fælles er at de kan danne kurver over forskellige typer af signaler.

Anvendes hvor der er behov for et samlet overblik over flere signaler. Eksempelvis signaler fra niveaumålinger på en tankfarm eller temperaturmålinger på ovne eller siloer.


Tekniske highlights:

  • Indgangssignaler: 4 – 20 mA, Pt-100, Volt, Thermoelement.
  • Udgang til USB port, stik til internetopkobling så værdierne kan ses fra en PC på internettet.

Downloads:

Spørg os om procesinstrumentering

Med udvikling af mere komplekse applikationer stiger kravene til måleinstrumenter til overvågning og optimering af processer. Uanset om det drejer sig om niveaumåling, flowmåling, trykmåling eller et af vores mange andre områder – så kan vi vejlede dig i forhold til netop dit behov.

Kontakt os og lad os tale om procesinstrumentering i din applikation.

Steen Rasmussen

Steen Rasmussen

Salg
E-mail: sr@ee.dk
Telefon: 45 99 33 66

Jonas Reither

Jonas Reither

Salg og teknik
E-mail: jr@ee.dk
Telefon: 45 99 33 62

Kristian T. Rasmussen

Kristian T. Rasmussen

Salg
E-mail: kr@ee.dk
Telefon: 45 99 33 63

Søren Agerbæk

Søren Agerbæk

Salg
E-mail: sa@ee.dk
Telefon: 45 99 33 64

Få den nyeste viden om procesinstrumentering – følg os på LinkedIn