Produkt

UV-ANLÆG TIL DESINFEKTION

Ultraviolet (UV) desinfektion er miljømæssigt sikker og anerkendes som yderst effektiv på en lang række patogener, herunder vira. Triogen Ltd. har gennem de sidste 20 år leveret UV-systemer til desinfektion og fotokemisk oxidation. I dag tilbydes et komplet udvalg af UV-produkter til kommunalt spildevand, kommunalt drikkevand og alle industrielle applikationer.

UV-bestrålingssystemer desinficerer ved at inaktivere patogene mikroorganismer, såsom vira, bakterier og parasitter. I UV-C lysspektret (200-280 nm) har bølgelængden 254 nm vist sig at være den mest effektive bølgelængde for at inaktivere mikroorganismer ved at beskadige nukleinsyrerne (DNA og RNA), som forstyrrer organismens evne til at replikere.

Ved normale anvendelser har UV den fordel, at der ikke tilsættes kemikalier til det vand der behandles, og at der ikke dannes desinfektionsbiprodukter. På grund af de forholdsvis beskedne dimensioner kan UV-udstyr let integreres i de fleste eksisterende vandrensningsanlæg.

Tekniske highlights

  • Bevist evne til sikkert at reducere frie klorniveauer
  • Væsentlig reduktion af chloraminer og klorforbrug
  • Effektiv mod klorresistente mikroorganismer
  • Reduceret hud- og øjenirritation
  • Neutral angående THM niveauer
  • Betydelig forbedring af vand og luftkvalitet
  • Forbedret algeregulering
  • Besparelse i strøm og vandforbrug

Download PDF

triogen_UV_CF_EN_V0

triogen_UV_LP_EN_V1

triogen_UV_U_EN_V0

Go to Top