Niveaumåling

Vores leveringsprogram inden for udstyr til niveaumåling indeholder løsninger til både kontinuerlig niveaumåling og niveauindikering. Vi har løsninger til både væsker og faste stoffer og løsninger med og uden fysisk kontakt med mediet.

Vores niveaumålere opererer med forskellige måleprincipper, hvilket gør, at vi kan løse langt de fleste niveaumålingsopgaver uanset mediets fysiske og kemiske sammensætning.

Niveaumålingsudstyr til ethvert behov

Hvad tilbyder vi inden for niveaumåling?

E. Eberhardt tilbyder blandt andet hydrostatiske niveautransmittere fra BD|Sensors, som dækker et hvert behov for niveaumåling i væsker. Vi tilbyder denne løsning med forskellige typer måleceller – med og uden oliefyldninger.

Vores hydrostatiske niveautransmittere er tilgængelige med mange forskellige procestilslutninger, både til industribrug og til sanitære applikationer samt til neddykning, og så kan denne løsning anvendes til stort set alle væsker, herunder aggressive eller viskose medier. Er upåvirket af skum og damp på væskeoverfladen.

Du finder også niveaumåling med guidede mikrobølger, hvor mikrobølgepulser guides ned mod mediet langs en fast stav eller en stålwire og reflekteres tilbage så snart mikrobølgen rammer mediets overflade.

Niveauet udregnes af den tid det tager en mikrobølge at nå ned til mediet og tilbage igen. Leveres som to-tråds kompakt-transmitter. Leveres i ønsket længde klar til brug. Fås også i Ex-version. Kan anvendes til de fleste væsker og faste stoffer med en dielektricitetskonstant > 1,5. Er upåvirket af dampe og skum. Kan anvendes til høje tryk og temperaturer.

Hvilket udstyr har du brug for?

Ydermere har vi ultralydsniveaumålere, enten som kompaktversion, to-, tre- eller fire-tråds transmittere, eller som 2 delt system med separat forstærker. Falske eller uønskede ekkoer fra f.eks. omrørere kan udblændes.

Liniarisering op til 32 punkter. Op til 15 sensorer kan kobles på samme 2-leder kabel. Fås i Ex-version. Mulighed for datalogger funktion indbygget. Anvendes hvor der ønskes berøringsløs niveaumåling. Kan anvendes til langt de fleste væsker og til flowmåling i åbne kanaler. Uafhængig af vægtfylde, dielektricitetskonstant m.v.

Vibrationsniveauvagte, også kaldet vibrationsgaffel, til niveaudetektering og tørløbssikring. Leveres i længder op til 3 meter. Kan leveres med højpoleret eller coatet følerelement og flere forskellige procestilslutninger. Fås i fail safe udgave. Fås i Ex-version. Kan anvendes i stort set alle væsker med viskositet op til 10000 mm2/s. Den coatede version kan bruges i aggressive medier. Kan klare høje temperature og højt tryk. Kan monteres i rør for tørløbssikring.

Hvis du har nogen spørgsmål til løsningerne, eller ønsker hjælp til at finde det helt rette produkt, så tøv ikke med at kontakte os.