NIVEAUMÅLING I VÆSKER

Til kontinuerlig niveaumåling i væsker kan der vælges mellem flere måleprincipper indenfor niveaumåling, der hver især opererer med forskellige måleprincipper. Dette gør at vi kan tilbyde en niveaumåler til stort set alle medier.

Nogle niveaumålere kan måle niveau uden berøring med mediet, som ultralyd og radar, og resten skal have kontakt med mediet. Vælg de enkelte måleprincipper her under.

Go to Top