Desinfektion med ozon:
Ozon er en gas, som er en meget aktiv form for ilt, der er hundredvis af gange kraftigere og mere effektiv end kemiske behandlinger som f.eks. klor. Ozon oxiderer den urea/ammoniak, der er ansvarlig for kloraminproduktionen, samt de dannede kloraminer. Dette fører også til en reduktion af THM-niveauet. Ozongas, der genereres på stedet, og som opløses i vandet, dræber alle bakterier og vira og efterlader vandet med den højeste grad af klarhed, uden lugt og smag. Alle triogen® O3-ozonsystemer fungerer under fuldt vakuum, hvilket eliminerer risikoen for udsivning af ozongas.

Fordele:
• Bevist evne til sikkert at reducere niveauet af frit klor
• Betydelig reduktion af kloraminer og klorforbrug
• Effektivt mod klorresistente mikroorganismer
• Reduceret hud- og øjenirritation
• Reduceret THM-niveau
• Betydelig forbedring af vand- og luftkvaliteten
• Betydelig forbedring af vandets klarhed
• Forbedret algekontrol
• Besparelser i strøm- og vandforbrug
• Ozongenerering ved undertryk for sikker drift

Go to Top