Trykmåling fra BD|SENSORS til alle tænkelige applikationer

Trykmåling er en af de mest udbredte og vigtigste målinger i procesindustrien, herunder også ift. kritiske processer og sikkerhed overfor mennesker og udstyr.

Da trykmålingerne ofte er en kritiske faktor i mange processer, er alle løsninger fra BD|SENSORS blevet designet med behørig omhu, præcision og fokus på detaljen. Den mangeårige erfaring med en lang række industrielle processer har genereret en bred vifte af løsninger, som er tilpasset til at opfylde mange individuelle behov, regler og krav i specifikke industrier.

Her under har vi udvalgt fem anvendelsesområder, som samlet repræsenterer et meget stort antal af de brancher, industrier og applikationer i øvrigt, som vores kunder opererer i.

Marine, offshore og andre anvendelser med krav til søvandsbestandighed (saltvandsapplikationer)

Anlæg og udstyr, der anvendes på skibe og yachter, er udsat for de hårdeste klimatiske forhold, barske miljøer og ekstremt høje mekaniske belastninger. BD|SENSORS’ tryk- og niveaumålere forbliver pålidelige og holdbare i mange år under sådanne belastningsforhold. De mange certificeringer til skibsfart verden over dokumenterer, at funktionalitet og design fra BD|SENSORS er særdeles velegnet til anvendelse på skibe. Herudover kommer en lang række saltvandsapplikationer, så som fiskeopdræt, hvor der stilles krav til materialernes bestandighed over for havvand med høj saltkoncentration.

Innovation

Især tryktransmitterne og de hydrostatiske niveautransmittere har sat globale standarder med hensyn til innovation og løsninger baseret på kombinationer af havvands- og kemikaliebestandige metallegeringer som CuNiFe eller titanium og mekanisk robuste keramiske sensorer af aluminiumoxid af høj renhed og polerede målemembraner. Den polerede keramiske membran forhindrer eller vanskeliggør desuden aflejringer, især ved tilstedeværelse af havvand med et højt saltindhold.

Eksempler på anvendelser er bl.a.

 • Niveaumålinger i tanke på containerskibe, der indeholder en lang række forskellige medier (drikkevand, ballast-/industri- og spildevand, brændstof, flydende kemikalier m.m.).
 • Styring af antikrængningssystemer, måling af dybgang.
 • Trykmåling i hydrauliske systemer, smøreledninger, pumper og kompressorer og i HVAC-systemeEgenskaber
 • Nominelt tryk 0 – 40 mbar til 0 – 600 bar eller
 • niveaumåling fra 0 – 40 cm til 0 – 200 meter vandsøjle
 • procestilslutninger og sensorhuse af rustfrit stål, CuNiFe, titanium;
 • på forespørgsel også Hastelloy og Inconel
 • kapacitive keramiske tryksensorer Al2O3 99,9 % poleret

Certificeringer og godkendelser

Hydrogen, Power-2-X og grøn omstilling
– DMP 336 tryktransmitter til hydrogen og tekniske gasser

Med DMP 336-tryktransmitteren udvider BD|SENSORS sit sortiment af industrielle tryktransmittere med en version, der anvendes til måling af trykket i brint og tekniske gasser.

Som fremtidens energibærer indtager brint – og især “grøn brint”, der fremstilles af vedvarende energi – i øjeblikket en central rolle i udformningen af den grønne omstilling, både politisk og økonomisk. Disse lagringsbare gasser kan anvendes inden for mange forskellige anvendelsesområder, lige fra el- og varmeproduktion til drivkraft til skibe, tog, lastbiler og fly og helt frem til anvendelse som brændstof og råvarer i den industrielle proces.

Til de nævnte anvendelser udvider BD|SENSORS sit sortiment af tryktransmittere med versionen DMP 336, som er udviklet til både hydrogen og tekniske gasser. Anvendelsen af et særligt rustfrit stål til de væskeberørte dele gør produktet ufølsomt over for mediet hydrogen og sikrer, at typiske skørhedsdannelser reduceres mest muligt. Den fedt- og oliefrie konstruktion i overensstemmelse med ISO 15001 betyder, at DMP 336 også er egnet til trykmåling i ren ilt.

Tryktransmitteren dækker måleområder fra 16 bar til 1.000 bar med medietemperaturer fra -40 til 125 °C og måler trykket med en nøjagtighed på 0,5 % FSO. Den har en imponerende modstandsdygtighed over for trykstød og en høj overbelastningskapacitet, som DMP 336 støder på, når der f.eks. tilsluttes et andet gasdepot til rørsystemet. Som ekstraudstyr fås den med ATEX-godkendelse i en egensikker, eksplosionssikker version til zone 0.

Med DMP 336 tilbydes et yderst pålideligt produkt af høj kvalitet til trykmåling inden for tekniske gasser.

Egenskaber / Særlige kendetegn

 • Nominelt tryk: 0 … 16 op til 0 …. 1000 bar
 • Nøjagtighed: 0,5 % FSO
 • Vådrumsberørte dele i special rustfrit stål
 • Ufølsomme over for trykspidser
 • Høj overtryksevne
 • Olie- og fedtfri i henhold til ISO 15001 (f.eks. til iltanvendelser)
 • Optionelt fås den som IS-version; Ex ia = egensikker for gasser og støv

Certificeringer

Olie- og gasindustri

Forskere mener i dag, at naturressourcerne af olie og gas ikke er så begrænsede, som man hidtil har antaget. Disse ressourcer vil sandsynligvis være til rådighed betydeligt længere end hidtil forudsagt.

Dette er grunden til, at BD|SENSORS er en af de få globale virksomheder, der har erkendt behovet for udvikling af præcise og robuste instrumenter til måling af tryk inden for olie- og gasproduktion – herunder traditionel onshore- og offshore-boring efter og udvinding af olie samt fracking.

 • Måling af tryk i pumper, borehoveder og slamrecirkulationsledninger
 • Overvågning af procestryk i separatorer
 • Overvågning af tryk og måling af flow i rørledninger
 • Overvågning af fyldningsniveauer i lagerbeholdere og tanke

Innovation

De elektroniske BD|SENSORS trykmålingsinstrumenter inden for olie- og gasproduktion har sat standarder med hensyn til:

 • høje tryk (standard op til 6000 bar og på forespørgsel specialversioner op til 8 000 bar)
 • robust konstruktion til at modstå belastninger fra boring, produktion eller fracking under de mest ekstreme drifts- og miljøforhold
 • pålidelighed og langtidsstabilitet

Robust og pålidelig

Alle relevante produkter er certificeret sikre og pålidelige i henhold til tilsvarende standarder som SIL eller UL. De materialer, der anvendes til kabinetter og sensorer, gør dem særdeles velegnede til barske miljøer som havklima, saltvand eller ekstreme temperaturer. En turn-down-funktion til justering af det nominelle trykområde gør produkterne ideelle til et bredt anvendelsesområde.

Egenskaber

 • Nominelt tryk op til 8 000 bar
 • fyldningshøjder fra 1 m vandsøjle
 • trykforbindelser, der opfylder internationale standarder, f.eks. Hammer Unions
 • instrumenter med turn-down-funktion
 • beskyttelsesklasser IP65 til IP69K

Certificeringer

Føde- og drikkevareproduktion samt Pharma-applikationer

Hygiejne er lige så vigtigt ved fremstilling af fødevarer, drikkevarer og tobak som ved fremstilling af farmaceutiske produkter. Dette gælder ikke kun for produktionsanlæggene, men også for maskiner og anlæg og i sidstnævnte tilfælde især for sensorer, sonder og måleteknik. BD|SENSORS’ tryk- og fyldningsniveau-måleinstrumenter opfylder fuldt ud de krav, der stilles på disse markeder globalt set.

Designet med henblik på hygiejne

 • ingen døde lommer, knæk og kanter
 • materialeoverflader med lav overfladeruhed
 • trykmålingsinstrumenter, der er lette at montere eller fjerne
  komponenter til flush-kobling
 • kan rengøres og dampsteriliseres i monteret tilstand (CIP, SIP)

Materialer, der opfylder kravene til fødevarer

 • Rustfrit stål 1.4404 / 1.4435, tantal, Hastelloy
 • overflader poleret ekstra glat på forespørgsel
 • ultrarent ren keramik (AL203 99,9 %), poleret
 • elastomertætninger af EPDM, FKM osv.

Egenskaber / Særlige kendetegn

 • Nominelt tryk fra 0 – 100 mbar til 40 bar, vakuumområde
 • også symmetrisk i måleområdet ± 50 til ± 500 mbar
 • hygiejniske procestilslutninger, f.eks. Tri-Clamp, Aseptiske unioner DIN 11864, Neumo-Connect, Varivent osv.
 • egensikker Ex-type i henhold til ATEX eller IEC-Ex
 • fødevarekompatible overføringsvæsker (fyldning)
 • forskellige analoge og digitale udgangssignaler
 • procestransmitter justerbar via HART-kommunikation
 • Beskyttelsesklasser IP65 til IP69K

Hygiejnestandarder og certificeringer

Kemi, petrokemi og biogasapplikationer

Kemiske processer stiller meget høje krav til elektroniske trykmålingsinstrumenter og hydrostatiske niveaumålere i to henseender:

 • Processerne kan være komplekse med høje dynamiske tryk og hurtigt skiftende temperaturer.
 • Medierne er forskellige og kan være kemisk aggressive, eksplosive, giftige, slibende og undertiden også urene og tyktflydende.

Hertil kommer høje sikkerhedskrav, især i eksplosionsfarlige anlæg og udstyr, og det absolutte krav om højeste driftssikkerhed.

Anvendelser

 • Trykovervågning af tanke til gas og væsker
 • Trykmåling i destillationskolonner, forsyningssystemer og beholdere (f.eks. ammoniak, opløsningsmidler)
 • Måling af niveau i lagertanke til væsker eller slam
 • Overvågning af niveau i destillationskolonner og retentionstanke
 • Måling af niveauet for kølemidler, kondensater og slutprodukter

Egenskaber / særlige kendetegn

 • nominelle tryk fra 100 mbar til 1000 bar
 • trykforbindelser og membraner er udført i materialer, der er egnede til stort set alle gasser og væsker inden for kemi/petrokemi, f.eks. mange rustfrie ståltyper, Hastelloy, titanium, keramisk materiale Al2O3 99,9% – poleret osv.
 • 4 – 20 mA / 2L-udførelse, mulighed for display eller HART-kommunikation
 • op til 0,1% standard nøjagtighedsklasse
 • temperaturområder fra -40 til +125°C
 • P65 til IP69K

Certificeringer

Såfremt ovenstående applikationsbeskrivelser ikke passer helt til hvad du er på udkig efter, er du meget velkommen til at kontakte os for en snak.

Procesoptimering?

Hvad enten det drejer sig om niveaumåling, flowmåling eller eksempelvis trykmåling, så har vi en løsning til netop din applikation.

Spørg vores tekniske eksperter

Salgsforespørgsler?

Vi leverer instrumenteringsløsninger gennem innovativ rådgivning og effektiv service med formålet at skabe merværdi for vores kunder.

Spørg via kontaktformular

Følg os på LinkedIn

Vil du følge med i det nyeste om niveaumåling, flowmåling eller trykmåling til overvågning og optimering af processer?

Følg os på LinkedIn

Få den nyeste viden om procesinstrumentering – følg os på LinkedIn